Coppice III Triptych  2000–01, 170 x 401 cm

Coppice III Triptych 2000–01, 170 x 401 cm